Archive for the ‘Vse’ Category

Zgoščenka Geštalta

By R. | Vse

Zgoščenka_gestalta

Aktualno

Aktualno

By brumec | Vse

            PREDSTAVITVENE DELAVNICE GESTALT TERAPIJE Predstavitvene vikend delavnice so namenjene vsem, ki se želijo seznaniti z gestalt terapijo. Predstavljajo priložnost za razvijanje samozavedanja in srečevanje drugih ljudi. Delavnice so izkustveno-didaktične. Zasnovane so na načelih izkustvenega učenja. Na njih na neposreden način, izhajajoč iz lastnega doživljanja, spoznavate nekatere temeljne pojme, načela in pristope gestalt terapije. Delavnice so primerne za vse, ki želijo osebno rasti in ki se želijo učiti pomembnih veščin pri vzpostavljanju stika z drugimi ljudmi, tako na osebnem kot na profesionalnem področju. Udeležbo na predstavitveni delavnici priporočamo tudi kandidatom za vključitev [&hellip