Domov

GiTa je akreditiran inštitut Evropske zveze za Gestalt terapijo (EAGT)

EAGT logo 3

 in

Evropske zveze za psihoterapijo.

Dobrodošli! Upamo, da vam bo lahko najti informacije, ki vas zanimajo. Veseli bomo vaših povratnih informacij o tem, kako lahko izboljšamo našo spletno stran.

Kdo smo

Smo skupina psihoterapevtov ter edukatorjev iz Slovenije in tujine. Preko Slovenskega društva za gestalt terapijo SLOGES smo z inštituti in z organizacijami iz drugih evropskih držav povezani v Evropsko zvezo za gestalt terapijo (EAGT).

Naše dejavnosti

  • svetovalno in psihoterapevtsko delo (s posamezniki, partnersko, s skupinami);
  • psihoterapevtsko izobraževanje (certifikat Evropske zveze za gestalt terapijo, Evropska diploma za
    psihoterapijo);
  • krajši programi (ABC gestalta, gestalt v vzgoji in izobraževanju…);
  • predavanja in predstavitvene delavnice gestalt terapije.

Drugo – glej zavihek Dejavnosti.

Naše vrednote

  • spoštovanje in spodbujanje posameznikove individualnosti;
  • profesionalna in osebnostna drža v skladu z etiko stroke ;
  • profesionalna usposobljenost;
  • ustvarjalnost;
  • upoštevanje in spoštovanje moralnih, spolnih, rasnih, religioznih, jezikovnih, socialnih in ekonomskih
    razlik, spolne identitete in potrebe po duhovnosti;
  • preseganje rivalstva in tekmovalnosti v smeri sodelovanja in vzajemnosti.

Načela gestalt terapije

  • poudarek na doživljanju TU in ZDAJ;
  • pomembnost osebnega odnosa;
  • celostna naravnanost;
  • kontakt kot pogoj za rast;
  • spodbujanje naravne težnje za realizacijo potencialov (tradicija humanizma).

Drugo – glej: besedila