Domov

GiTa je akreditiran inštitut Evropske zveze za Gestalt terapijo (EAGT) in Evropske zveze za psihoterapijo.

Dobrodošli! Upamo, da vam bo lahko najti informacije, ki vas zanimajo. Veseli bomo vaših povratnih informacij o tem, kako lahko izboljšamo našo spletno stran.

EAGT logo 3     EAP_logo

Kdo smo

Smo skupina psihoterapevtov ter edukatorjev iz Slovenije in tujine. Preko Slovenskega društva za gestalt terapijo SLOGES smo z inštituti in z organizacijami iz drugih evropskih držav povezani v Evropsko zvezo za gestalt terapijo (EAGT).

Naše dejavnosti

–         svetovalno in psihoterapevtsko delo (s posamezniki, partnersko, s skupinami);
–         psihoterapevtsko izobraževanje (certifikat Evropske zveze za gestalt terapijo, Evropska diploma za psihoterapijo);
–         krajši programi (ABC gestalta, gestalt v vzgoji in izobraževanju…);
–         predavanja in predstavitvene delavnice gestalt terapije.
Drugo – glej zavihek Dejavnosti.

Naše vrednote

–         spoštovanje in spodbujanje posameznikove individualnosti;
–         profesionalna in osebnostna drža v skladu z etiko stroke ;
–         profesionalna usposobljenost;
–         ustvarjalnost;
–         upoštevanje in spoštovanje moralnih, spolnih, rasnih, religioznih, jezikovnih, socialnih in ekonomskih razlik, spolne identitete in potrebe po duhovnosti;
–         preseganje rivalstva in tekmovalnosti v smeri sodelovanja in vzajemnosti.

Načela gestalt terapije

–         poudarek na doživljanju TU in ZDAJ;
–         pomembnost osebnega odnosa;
–         celostna naravnanost;
–         kontakt kot pogoj za rast;
–         spodbujanje naravne težnje za realizacijo potencialov (tradicija humanizma).
Drugo – glej: besedila