Domov

GiTa je akreditiran inštitut Evropske zveze za Gestalt terapijo (EAGT)

EAGT logo 3

 in

Evropske zveze za psihoterapijo.

Dobrodošli! Upamo, da vam bo lahko najti informacije, ki vas zanimajo. Veseli bomo vaših povratnih informacij o tem, kako lahko izboljšamo našo spletno stran.

Kdo smo

Smo skupina psihoterapevtov ter edukatorjev iz Slovenije in tujine. Preko Slovenskega društva za gestalt terapijo SLOGES smo z inštituti in z organizacijami iz drugih evropskih držav povezani v Evropsko zvezo za gestalt terapijo (EAGT).

Naše dejavnosti

–         svetovalno in psihoterapevtsko delo (s posamezniki, partnersko, s skupinami);
–         psihoterapevtsko izobraževanje (certifikat Evropske zveze za gestalt terapijo, Evropska diploma za psihoterapijo);
–         krajši programi (ABC gestalta, gestalt v vzgoji in izobraževanju…);
–         predavanja in predstavitvene delavnice gestalt terapije.
Drugo – glej zavihek Dejavnosti.

Naše vrednote

–         spoštovanje in spodbujanje posameznikove individualnosti;
–         profesionalna in osebnostna drža v skladu z etiko stroke ;
–         profesionalna usposobljenost;
–         ustvarjalnost;
–         upoštevanje in spoštovanje moralnih, spolnih, rasnih, religioznih, jezikovnih, socialnih in ekonomskih razlik, spolne identitete in potrebe po duhovnosti;
–         preseganje rivalstva in tekmovalnosti v smeri sodelovanja in vzajemnosti.

Načela gestalt terapije

–         poudarek na doživljanju TU in ZDAJ;
–         pomembnost osebnega odnosa;
–         celostna naravnanost;
–         kontakt kot pogoj za rast;
–         spodbujanje naravne težnje za realizacijo potencialov (tradicija humanizma).
Drugo – glej: besedila