Člani inštituta

ČLANI INŠTITUTA

tomazf

Tomaž Flajs (prof. franc. in angl., član EAGT, GPTI) Od leta 1996 se je doma in v tujini (inštitut GATLA iz Los Angelesa) izobraževal na področju gestalt terapije. Je predsednik Slovenskega društva za gestalt terapijo SLOGES in predsednik Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP). Posebno področje njegovega delovanja je tematika moških, o cemer je pisal tudi v člankih. Vec o njem najdete na njegovi spletni strani www.flajs.net

 

 

rudikotn

dr. Rudi Kotnik, mag. gestalt psihoterapije (Metanoia Institute London, GPTI, ECP). Je izredni profesor na Filozofski fakulteti v Mariboru, kjer se ukvarja z izobraževanjem učiteljev. Na Oddelku za psihologijo ima dva psihoterapevtska predmeta (Uvod v Gestalt terapijo ter Humanistična in eksistencialna usmeritev) in na Oddelku za filozofijo predmetno didaktiko. Ima izkušnje z različnimi psihoterapevtskimi smermi in je avtor knjig Pouk filozofije kot osebno doživljanje (2003) ter Nova pradigma v izobraževanju: je manj lahko več? (2013).

 

 

michaelv

Michael Vincent Miller (Ph.D.) Od leta 1972 je prakticiral in poučeval Gestalt terapijo v Bostonu, Massachusets. Bil je soustanovitelj in dolga leta kodirektor Boston Gestalt Instituta. Je uveljavljen mednarodni edukator. Gestalt terapijo poučuje v mnogih državah. Soustanovil je International Gestalt Therapy Association. Je pisec številnih člankov in poglavij o Gestalt terapiji. Napisal je uvode v novejše izdaje Perlsovih in Goodmanovih del. Njegova knjiga ‘Intimate Terrorism’ je izšla v osmih jezikih.

 

 

peterp

Peter Philippson (mag. gestalt psihoterapije). Soustanovitelj Manchester Gestalt Centra, redni clan New York Institute of Gestalt Therapy, priznan mednarodni edukator in avtor mnogih člankov s podrocja Gestalt terapije. Je registriran UKCP Gestalt psihoterapevt in edukator, edukator in supervisor GPTI, Velika Britanija. Napisal je knjigo Self in Relation, in v soavtorstvu z Johnom Harrisom knjigo Gestalt: delo s skupinami. Nekateri njegovi clanki, ki so bili objavljeni v britanskih, ameriških, kanadskih, avstralskih in španskih gestalt revijah, so na spletnih straneh Manchester Gestalt Centra: www.mgc.org.uk . Je tudi študent in ucitelj Aikida.

 

 

jeanmarier

Jean-Marie Robine (dipl. psih.) je uveljavljen mednarodni edukator Gestalt terapije, ki poučuje Gestalt terapijo v Evropi in ZDA, direktor Francoskega inštituta za Gestalt terapijo in ustanovni clan ‘International Gestalt Therapy Association’. Je urednik časopisa ‘Cahiers de Gestalt-therapie’ in urednik zbirke ‘Gestalt Therapy Books’. Bil je predsednik Evropske zveze za Gestalt terapijo (EAGT). Educiral se je pri Isadorju Fromu. Je pisec številnih člankov s podrocja Gestat terapije in treh knjig (La Gestalt-Therapie; Gestalt –Therapie, La Construction du Soi; S’apparaitre a l’occasion d’un autre).