Skip to content

Člani inštituta

ČLANI INŠTITUTA

tomazf

Tomaž Flajs (prof. franc. in angl., član EAGT, GPTI) Od leta 1996 se je doma in v tujini (inštitut GATLA iz Los Angelesa) izobraževal na področju gestalt terapije. Bil je predsednik Slovenskega društva za gestalt terapijo SLOGES . Je podpredsednik Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP). Posebno področje njegovega delovanja je tematika moških, o cemer je pisal tudi v člankih. Več o njem najdete na njegovi spletni strani www.flajs.ne

dr. Rudi Kotnik, MSc gestalt psihoterapije (Metanoia Institute London, ECP). Je izredni profesor na Filozofski fakulteti v Mariboru, kjer se ukvarja z izobraževanjem učiteljev. Na Oddelku za psihologijo poučuje psihoterapevtski predmet Humanistična in eksistencialna usmeritev in na Oddelku za filozofijo predmetno didaktiko. Ima izkušnje z različnimi psihoterapevtskimi smermi in je avtor knjig Pouk filozofije kot osebno doživljanje (2003) ter Nova pradigma v izobraževanju: je manj lahko več? (2013).

michaelv

Michael Vincent Miller (Ph.D.) Od leta 1972 je prakticiral in poučeval Gestalt terapijo v Bostonu, Massachusets. Bil je soustanovitelj in dolga leta kodirektor Boston Gestalt Instituta. Je uveljavljen mednarodni edukator. Gestalt terapijo poučuje v mnogih državah. Soustanovil je International Gestalt Therapy Association. Je pisec številnih člankov in poglavij o Gestalt terapiji. Napisal je uvode v novejše izdaje Perlsovih in Goodmanovih del. Njegova knjiga ‘Intimate Terrorism’ je izšla v osmih jezikih.

peterp

Peter Philippson (mag. gestalt psihoterapije). Soustanovitelj Manchester Gestalt Centra, redni clan New York Institute of Gestalt Therapy, priznan mednarodni edukator in avtor mnogih člankov s podrocja Gestalt terapije. Je registriran UKCP Gestalt psihoterapevt in edukator, edukator in supervisor GPTI, Velika Britanija. Napisal je knjigo Self in Relation, in v soavtorstvu z Johnom Harrisom knjigo Gestalt: delo s skupinami. Nekateri njegovi clanki, ki so bili objavljeni v britanskih, ameriških, kanadskih, avstralskih in španskih gestalt revijah, so na spletnih straneh Manchester Gestalt Centra: www.mgc.org.uk . Je tudi študent in ucitelj Aikida.

jeanmarier

Jean-Marie Robine (dipl. psih.) je uveljavljen mednarodni edukator Gestalt terapije, ki poučuje Gestalt terapijo v Evropi in ZDA, direktor Francoskega inštituta za Gestalt terapijo in ustanovni clan ‘International Gestalt Therapy Association’. Je urednik časopisa ‘Cahiers de Gestalt-therapie’ in urednik zbirke ‘Gestalt Therapy Books’. Bil je predsednik Evropske zveze za Gestalt terapijo (EAGT). Educiral se je pri Isadorju Fromu. Je pisec številnih člankov s podrocja Gestat terapije in treh knjig (La Gestalt-Therapie; Gestalt –Therapie, La Construction du Soi; S’apparaitre a l’occasion d’un autre).