Skip to content

Krajši programi

Fritz Perls, začetnik gestalt terapije, je nekoč izjavil, da bi bilo škoda, če bi bila gestalt terapija rezervirana samo za ljudi z duševnimi motnjami, saj vsebuje veliko koristnega za vsakogar, ki želi osebno rasti. Podobno bi lahko rekli, da bi bilo škoda, če bi bila načela in metodologija gestalt terapije rezervirana samo za psihoterapevte in svetovalce, saj vsebujejo veliko koristnega za vse, ki se pri svojem delu na takšen ali drugačen način srečujejo z drugimi ljudmi.

V inštitutu GITA se ukvarjamo tudi z raziskovanjem, odkrivanjem in preizkušanjem bogatih možnosti praktične aplikacije tako splošnih načel psihoterapije kot tudi specifičnih načel Gestalt terapije zunaj psihoterapevtskega okvira.

Programe lahko po dogovoru izvedemo posebej za posamezne kolektive ali interesne skupine (npr. strokovni delavci na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, zdravstveni delavci, managerji…) Programe lahko prilagodimo in oblikujemo glede na specifične potrebe in želje naročnikov.

Več o programih: